Hà Tĩnh: Cử tri tán thành việc thành lập thị trấn Đồng Lộc

17/04/2018 09:50

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng Đề án “Thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” và tổ chức xin ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri đã tán thành Đề án này.

Ngã ba Đồng Lộc

Đề án “Thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” gồm các nội dung chính sau:

Phương án thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở lấy nguyên trạng toàn bộ diện tích, dân số của xã Đồng Lộc hiện có: Diện tích tự nhiên 18,69 km2; dân số thường trú 4.981 người. Địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Trung Lộc, huyện Can Lộc; phía Đông giáp xã Xuân Lộc và xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc; phía Nam giáp xã Hà Linh, huyện Hương Khê; phía Tây giáp xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Thị trấn Đồng Lộc sau khi thành lập có 9 tổ dân phố (Tân Hương, Thượng Liên, Trung Thành, Tùng Liên, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Kim Thành, Kiến Thành và Khe Thờ). Trụ sở UBND thị trấn đặt tại trụ sở của xã Đồng Lộc hiện tại.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh Hà Tĩnh, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc, Hội đồng nhân dân xã Đồng Lộc tham gia lấy ý kiến tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thống nhất với nội dung của Đề án, không có ý kiến khác.

Cử tri xã Đồng Lộc tán thành chủ trương này với tỷ lệ cao 3.492/3.564 người (95,02%).

Mời bạn đọc xem Tổng hợp ý kiến của cử tri xã Đồng Lộc, của Hội đồng nhân dân các cấp về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tại đây.

Nguồn: baochinhphu.vn

Viết bình luận mới