Cục Hàng không Việt Nam làm rõ về thông tin 'cấp phiếu nhân nhượng' cho Vietjet

27/06/2019 09:06

Ngày 26/6, một số tờ báo đăng tải thông tin Cục Hàng không Việt Nam cấp phiếu nhân nhượng số 2019-06-15/VJC-15.027 cho phép Vietjet Air tạm thời tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ 28 ngày lên 56 ngày và đảm bảo phi công không vượt quá 200 giờ bay. Thông tin này sau đó được đăng tải lại trên mạng xã hội, kèm theo nhiều bình luận không chính xác về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Cục Hàng không Việt Nam đã có ý kiến phản hồi về vấn đề này.

Cục Hàng không Việt Nam lý giải: Trong quá trình kiểm tra thường xuyên hoạt động của Vietjet, Cục phát hiện một số phi công của hãng có thời gian làm việc vượt quá quy định tại Phần 15 của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực máy bay và khai thác máy bay (thời gian bay lớn hơn 100 giờ trong 28 ngày liên tục). Cục đã yêu cầu Vietjet xác định nguyên nhân và giải trình toàn bộ các vấn đề liên quan tới việc thời gian bay của phi công vi phạm quy định trong Phần 15 của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực máy bay và khai thác máy bay.

Ngày 15/6, Vietjet đã có công văn số 821-19/VJC-SSQA giải trình nguyên nhân dẫn tới việc vi phạm nêu trên xuất phát từ việc chuyển đổi phần mềm quản lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi của thành viên tổ bay từ hệ thống phần mềm cũ (Geneva) sang hệ thống phần mềm quản lý mới (AIMS), nhằm đảm bảo đáp ứng tốt hơn các yêu cầu cập nhật theo Phần 15, nhưng chưa cập nhật kịp thời các dữ liệu liên quan tới thời gian làm việc của phi công.

Trong khi tiến hành các biện pháp khắc phục tình trạng nói trên, đồng thời, để đảm bảo tốt nhất kế hoạch khai thác bay, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, Vietjet đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp nhân nhượng tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ 28 ngày lên 56 ngày và đảm bảo phi công không vượt quá 200 giờ bay trên cơ sở đánh giá rủi ro an toàn của Vietjet đảm bảo mức an toàn tương đương.

Trên cơ sở đề nghị của Vietjet, căn cứ vào các quy định quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam tại Mục 4.10.3 của Phụ ước 6 Phần 1 của Công ước Chicago và phần giải thích 1.3.1 của Tài liệu hướng dẫn của ICAO 9966 quy định việc nhà chức trách khai thác máy bay trong các trường hợp đặc biệt có thể phê chuẩn thay đổi so với quy định; căn cứ Chương F - Phần 1 của Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực máy bay và khai thác máy bay ban hành tại Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/1/2011 thiết lập cơ sở pháp lý cho việc nhà chức trách hàng không đánh giá và cấp nhân nhượng cho các trường hợp sai lệch so với tiêu chuẩn an toàn khai thác, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành nhân nhượng số 2019-06-15/VJC-15.027 cho phép Vietjet tạm thời tăng biên độ khoảng thời gian áp dụng từ 28 ngày lên 56 ngày và đảm bảo phi công không vượt quá 200 giờ bay.

Điều kiện nhân nhượng này chỉ áp dụng đối với những phi công đảm bảo không vượt quá 110 giờ bay trong 28 ngày trước đó và phải đáp ứng các điều kiện: Trong 12 tháng liên tục vừa qua không bị dừng bay vì lý do sức khỏe, không vi phạm an toàn đến mức phải dừng bay hoặc áp dụng chế tài (theo đánh giá rủi ro an toàn tương đương của VJC).

Việc Cục Hàng không ban hành nhân nhượng số 2019-06-15/VJC-15.027 đối với Vietjet là hoạt động thực tiễn áp dụng cho tất cả các hãng hàng không Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về tiêu chuẩn an toàn bay trên cơ sở đảm bảo năng lực đánh giá mức độ an toàn tương đương.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục tiến hành làm rõ nguyên nhân việc Vietjet để một số phi công làm việc vượt mức quy định của Phần 15 và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tái diễn; đồng thời, triển khai đội ngũ giám sát viên an toàn thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác bay của Vietjet và sẽ chấm dứt thời hạn hiệu lực của nhân nhượng trong tháng này.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới