Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 70.000 chỗ làm việc trong quý IV/2017

12-10-2017
Nhu cầu nhân lực trong quý IV/2017 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 70.000 chỗ làm việc, trong đó tháng 10/2017 cần 25.000 chỗ làm việc; tháng 11/2017 cần 22.000 chỗ làm việc và tháng 12/2017 cần 23.000 chỗ làm việc.
Thông tin vừa được ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh cho biết ngày 11/10.

Những tháng cuối năm, thị trường lao động Thành phố gia tăng nhu cầu về lao động thời vụ

Đánh giá chung về tình hình thị trường lao động những tháng cuối năm trên địa bàn, ông Tuấn đưa ra nhận định do tình hình kinh tế xã hội quý IV năm 2017 tiếp tục ổn định, sản xuất phát triển, môi trường đầu tư thuận lợi, Thành phố tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đồng thời do nhu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chuẩn bị phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2018 nên các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động, đặc biệt là tăng nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc thời vụ - bán thời gian. Đây cũng là thời điểm cuối năm nên tình trạng nhảy việc không lớn, người lao động không muốn thay đổi công việc mà muốn ổn định để làm cơ sở tính toán lương và các khoản phúc lợi cuối năm.

Ông Tuấn cho biết, theo cơ cấu trình độ, xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên chiếm 15,94%, cao đẳng chiếm 15,32%, trung cấp chiếm 22,63%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật chiếm 21,54%, lao động chưa qua đào tạo chiếm 24,57%.

Về tình hình thị trường lao động trong quý III/2017, ông Tuấn cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động trong quý III năm 2017 của Thành phố tăng 23,99% so với cùng kỳ năm 2016. Đối với nhu cầu tìm việc làm trong quý III vừa qua cũng có sự gia tăng đáng kể do có một lượng sinh viên tốt nghiệp từ các hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp, tập trung cao ở các nhóm ngành như: kế toán, kiểm toán, nhân viên kinh doanh, bán hàng, hành chính văn phòng.../.

Nguồn: vietnamplus.vn