Hậu Giang: 13 nghìn người được vay hỗ trợ việc làm

12-10-2017
Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, đến nay dư nợ Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm đạt trên 67 tỉ đồng, với 13.000 lượt hộ được vay vốn để tạo việc làm cho gần 14.000 lao động.
Hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến điểm giao dịch ở tỉnh Hậu Giang
làm thủ tục vay vốn 

Theo đó, đối với cho vay đi xuất khẩu lao động, đã giúp cho gần 1.000 lao động có điều kiện đi làm việc ở nước ngoài với 192 hộ còn dư nợ tương đương gần 4 tỷ đồng. Từ Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cho thấy nhiều hiệu quả thiết thực, giúp hàng chục nghìn lao động có việc làm ổn định. 

Cũng nằm trong Chương trình cho vay tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, có thể thấy việc cho vay xuất khẩu lao động là kênh tín dụng giúp các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình sinh sống tại các huyện nghèo và đặc biệt với đối tượng vay là người dân tộc thiểu số có điều kiện để cải thiện cuộc sống, thoát nghèo, nâng cao trình độ. Trong tổng số hộ vay chương trình xuất khẩu lao động thì có 44 trường hợp người lao động tự bỏ tiền vào ngân hàng ký quỹ để đi xuất khẩu và có 8 lao động đã trả nợ vay.

Ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cho biết: Từ nguồn vốn tín dụng trên đã giúp nhiều lao động ổn định được việc làm, giúp cho hộ vay nâng cao được mức sống, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương. Trong đó, phấn khởi nhất là những năm gần đây thấy người lao động vay vốn, ký qũy để đi xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc có thu nhập cao, có tiền gửi về giúp gia đình có vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống... Đây là những nước có sự đòi hỏi cao về người lao động nhưng ngược lại tiền lương khá cao. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn, ký quỹ để đi xuất khẩu lao động./.

Nguồn: dangcongsan.vn