Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

13-09-2017
Ngày 12/9, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, thời gian qua, số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Cần Thơ giảm gần 40.000 em; trong đó, các quận, huyện như Phong Điền, Thốt Nốt, Cờ Đỏ là 3 địa phương có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế giảm nhiều.   
Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, nguyên nhân số học sinh tham gia bảo hiểm y tế giảm là do nhiều gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp nên nhiều em chỉ đóng bảo hiểm trong 6 tháng. Trong khi đó, nhiều học sinh, sinh viên chỉ tham gia bảo hiểm y tế trong vòng 6 tháng nhưng thẻ lại hết hạn vào cuối năm học. Sau các tháng nghỉ hè, cơ quan chức năng rất khó vận động học sinh tiếp tục đóng bảo hiểm y tế. 

Để khắc phục những khó khăn và bất cập trên, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cần Thơ cho biết: Năm học 2017-2018, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ đặt chỉ tiêu phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Cần Thơ sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các trường trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ tập trung thống kê đầy đủ, kịp thời tổng số học sinh, sinh viên các trường; số học sinh, sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế; số học sinh, sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế diện khác... Bên cạnh đó, thay vì thu bảo hiểm y tế một lần vào đầu năm học, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ sẽ xem xét chia nhỏ ra thu từng học kỳ để tạo thuận lợi cho các em, nhất là những học sinh, sinh viên là con, em gia đình có thu nhập trung bình thấp phải đóng nhiều khoản tiền vào đầu năm học. 

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục đưa kết quả thực hiện bảo hiểm y tế vào trong các nhiệm vụ trọng tâm của các trường học, là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của các trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.../. 

Nguồn: dangcongsan.vn