Mường Nhé (Điện Biên): Dân vận khéo để ổn định và phát triển

12-08-2017
Là huyện biên giới khó khăn nhất của tỉnh miền núi Điện Biên, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở huyện Mường Nhé đã thường xuyên coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo sát với tình hình địa phương. Hiệu quả thu được từ những mô hình dân vận khéo đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của huyện Mường Nhé.
Thương lái thu mua hoa quả chín của người dân ở xã Leng Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả...

    Thấm nhuần quan điểm của Đảng về tầm quan trọng của công tác dân vận, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé, ngày 25/4/2013, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, hàng năm, Ban Dân vận Huyện uỷ Mường Nhé đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình hoạt động hàng năm của địa phương, đơn vị. Trong đó, trọng tâm được xác định là hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư theo Đề án 79; vận động đồng bào các dân tộc không di dịch cư tự do, không nghe theo tuyên truyền “tà đạo”, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống… Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện hàng loạt mô hình, điển hình tiêu biểu với những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả. 

    Được đánh giá là địa phương tiêu biểu của huyện Mường Nhé trong thực hiện công tác dân vận, Sín Thầu cũng là xã biên giới đang triển khai có hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo.

    Bám sát đặc điểm của xã vùng biên, Sín Thầu đã có nhiều cách làm hay trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo. Đến nay, xã đã xây dựng được 8 mô hình dân vận khéo cấp xã, hơn 20 mô hình dân vận khéo cấp thôn, bản. Qua sơ kết, đánh giá công tác dân vận năm 2016, 8/8 mô hình dân vận ở xã Sín Thầu đều hoạt động hiệu quả. Điển hình như: Mô hình dân vận khéo bảo vệ an ninh biên giới; mô hình dân vận khéo chăn nuôi gia súc, gia cầm; mô hình dân vận khéo về vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma tuý và buôn bán người; mô hình dân vận khéo chuyển đổi cây trồng vật nuôi...

    Theo Bí thư Đảng uỷ xã Sín Thầu - đồng chí Pờ Mỳ Lế, cơ bản các mô hình dân vận khéo trên địa bàn xã hoạt động hiệu quả đã góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất.

    Trên phạm vi toàn huyện, để Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo “Dân vận khéo” của huyện đã hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, đều định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm… và nhân rộng các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả tích cực.

... mang lại kết quả thiết thực, bền vững

    Tại các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đều được tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Thông qua nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, phù hợp, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, đến nay, tại các địa phương trong huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi. Đặc biệt, nhờ hiệu quả của các mô hình dân vận khéo nên đồng bào các dân tộc tại các khu vực vùng sâu, vùng xa ở Mường Nhé cơ bản đã bỏ thói quen du canh du cư, yên tâm sản xuất. Tính đến hết năm 2016, toàn huyện đã có trên 42% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; gần 30% số bản, khu dân cư được công nhận danh hiệu bản, khu dân cư văn hoá; gần 93% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hoá…

    Đến nay, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện uỷ Mường Nhé về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, huyện Mường Nhé đã xây dựng được gần 1.000 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

    Điển hình như trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng vào việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng Công an, quân sự và biên phòng đã luôn dựa vào dân, gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân; bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân. Các lực lượng đã phối hợp cùng đồng bào các dân tộc trong huyện thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương… Trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều mô hình dân vận khéo đã giúp người dân có thêm cơ hội phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập mỗi năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như: Các mô hình chăn nuôi đại gia súc ở xã Sín Thầu; mô hình phát triển kinh tế rừng ở xã Leng Su Sìn; mô hình trồng lúa nước chất lượng cao ở xã Mường Nhé… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 77,8%, năm 2010 xuống còn gần 40%, năm 2016.

    Theo đồng chí Lầu Thị Mại - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Điện Biên, tuy còn nhiều khó khăn song thời gian qua, được sự quan tâm thường xuyên của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dận vận khéo” nói riêng đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của huyện Mường Nhé. Thông qua dân vận khéo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án của tỉnh, huyện đã được phổ biến rộng rãi đến người dân. Đây là cơ sở để phát huy dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời cũng góp phần giữ ổn định tình hình, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

    Thực tế ở huyện Mường Nhé những năm qua cho thấy, thực hiện tốt dân vận khéo luôn là cơ sở tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo ở huyện Mường Nhé vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là: Chưa có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng; việc lựa chọn xây dựng mô hình có đơn vị còn biểu hiện chung chung, hình thức; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự bài bản, khoa học...

    Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, thời gian tới, huyện Mường Nhé sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HU về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ, mục tiêu gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ, bản, xã, khu dân cư văn hóa; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Nguồn: dangcongsan.vn