Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

13-11-2017
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay, tỉnh đã có 39/45 xã trên địa bàn đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 `Bên cạnh đó, từ đầu năm 2017 đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập 12 chương trình, dự án phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay trên 2,8 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với các địa phương tổ chức 61 lớp đào tạo nghề nông thôn cho gần 1.800 lao động; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.  Tỉnh đã công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 20/45 xã.

Thu hoạch lúa ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

    Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xây dựng, nâng cấp, sữa chữa trên 74 km đường giao thông nông thôn; gần 4 km kênh mương thủy lợi; trên 11 km điện trung, hạ thế và hệ thống đèn chiếu sáng; sữa chữa nâng cấp 5 trường học;  hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 công trình về cơ sở vật chất văn hóa, xây mới và nâng cấp trên 100 căn nhà đạt chuẩn.

    Để làm tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới luôn được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, sâu sát với nhiều hình thức khác nhau.

    Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Đài truyền hình, Đài phát thanh tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cung cấp thông tin nhằm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin về chương trình xây dựng nông thôn mới bằng hình thức đăng trên báo điện tử và báo giấy (2 số/tháng) nhằm tuyên truyền cho người dân biết về quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

    Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017. Phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, vai trò làm chủ trong mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã phối hợp tuyên truyền, vận động lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại khu phố, thôn, ấp và tổ dân cư thu hút được 248.000 lượt người tham gia; nhận và cấp phát hơn 6.000 cuốn cẩm nang hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 36.000 tờ tài liệu tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã; hỗ trợ lắp đặt 31 panô tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với đài phát thanh huyện và xã đã phát thanh được hàng trăm giờ…

    Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhiều cá nhân, hộ gia đình đã hiểu đúng, đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tích cực tham gia; tự nguyện tham gia hiến đất đai, hoa màu và công sức xây dựng nông thôn mới.

    Trong giai đoạn 2011-2017, toàn tỉnh đã huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư bằng hiến đất đai, hoa màu, ngày công lao động, tiền mặt với giá trị đến trên 1.282 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn huy động.

    Được biết, mỗi năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trích 300 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho huyện Long Điền, Đất Đỏ để hai địa phương này sớm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Nguồn: dangcongsan.vn