Tín dụng 10 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực

12-11-2017
Theo Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô tháng 10 và 10 tháng năm 2017 vừa công bố của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tín dụng 10 tháng năm 2017 tăng trưởng khá tích cực.
 
Ảnh minh họa

    Theo đó, tính đến hết tháng 10/2017, tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) ước tăng khoảng 13,5% so với cuối năm 2016. 

    Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn giảm trong khi tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng. Tín dụng trung và dài hạn ước chiếm 53,7% tổng tín dụng (cuối năm 2016 chiếm 55,1%). Tín dụng ngắn hạn ước chiếm 46,3% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 44,9%).

    Tín dụng bằng ngoại tệ tính đến cuối tháng 10 ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,4%). Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đánh giá tín dụng bằng ngoại tệ tăng cao hơn cùng kỳ năm 2016 chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016.

    Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế cũng có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tỷ trọng tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 9,9% (10 tháng năm 2016 là 8,3%). Tỷ trọng tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm xuống còn 15,5% (năm 2016 là 17,1%). Tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng mạnh kể từ đầu năm 2017 phù hợp với những xu hướng gia tăng cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng khoảng 58,6% so với cuối năm 2016.

    Trong khi đó, về huy động vốn, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, huy động vốn 10 tháng đầu năm 2017 tuy giảm so với cùng năm trước nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng khá, ước tăng 12% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 14,7%). Cụ thể, tiền gửi khách hàng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016. Huy động ngoại tệ tăng 3,7%, chiếm khoảng 10,1% tổng huy động. Huy động vốn bằng VND ước tăng 13%, chiếm 89,9% tổng huy động.

    Nhờ những mức độ tăng trưởng này mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định. Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống ổn định cũng một phần do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua được lượng lớn ngoại tệ, và cung ứng tiền ròng khoảng 130 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay. 

    Điều này đã giúp lãi suất huy động ổn định so với tháng trước, lãi suất cho vay giảm nhẹ so với đầu năm. Hiện tại, lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 6,5%, cá biệt có Ngân hàng Thương mại (NHTM) ở mức 6%. Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất phổ biến ở mức 9,3-11% kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

    Đối với thị trường ngoại hối, Ủy ban này cho biết, tỷ giá VND/USD tại các NHTM và trên thị trường tự do ổn định so với tháng trước và tiếp tục xu hướng giảm so với đầu năm trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh tăng. 

    Tính đến ngày 20/10/2017, tỷ giá trung tâm ở mức 22.465 VND/USD, tăng 1,39% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá NHTM giảm 0,19%, tỷ giá thị trường tự do giảm 1,49% so với đầu năm.

    Điều đáng mừng là tỷ giá ngoại tệ cuối năm đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực; áp lực từ phía cầu ngoại tệ được giảm thiểu khi cán cân thương mại trở lại xuất siêu, 10 tháng năm 2017 xuất siêu 1,23 tỷ USD; chênh lệch giữa lãi suất huy động VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND (chênh lệch khoảng 6,8%/năm); dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục 45 tỷ USD, tạo dư địa khá tốt trong việc ổn định tỷ giá./.

Nguồn: dangcongsan.vn