Vĩnh Long thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp

13-10-2017
Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, hiện địa phương này đã có 43 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn, trong đó có 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3.600 tỷ đồng và trên 314 triệu USD.
 
Một dây chuyền sản xuất có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại khu công nghiệp Hoà Phú, tỉnh Vĩnh Long

    Trong số các dự án đầu tư vào Vĩnh Long, hiện đã có 28 dự án đi vào hoạt động sản xuất với tổng vốn thực hiện trên 1.338 tỷ đồng và trên 106 triệu USD.

    Được biết, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2 khu công nghiệp và 1 tuyến công nghiệp Cổ Chiên nằm dọc theo đường tỉnh 902. Diện tích thuê đất của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư đạt trên 197 ha, bằng 64,36% diện tích đất công nghiệp. Các khu - tuyến công nghiệp của Vĩnh Long đã tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động, trong đó lao động trong tỉnh chiếm khoảng 83%.

    Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Vĩnh Long đã và đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh này đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ phát triển thêm 14 cụm công nghiệp, quy mô mỗi cụm tối đa 75ha.

    Bên cạnh một số ngành công nghiệp chế biến từ việc sử dụng nguồn nguyên liệu các ngành nông nghiệp và thủy sản, sản phẩm nông nghiệp phục vụ nông thôn, dựa vào điều kiện, lợi thế của tỉnh, Vĩnh Long sẽ ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, công nghệ tiên tiến.

    Trong quy hoạch, cũng định hướng phát triển công nghiệp sẽ theo vùng, lãnh thổ. Khu vực 1 dọc sông Tiền và khu vực 2 dọc sông Hậu, tập trung với một số ngành chủ yếu như khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ, giày. Đặc biệt, thu hút đầu tư phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có cơ hội và điều kiện phát triển để tạo nền tảng và gia tăng chuỗi giá trị, nâng cao lợi thế cạnh tranh, từng bước đưa công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

    Cụ thể, trong quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long sẽ làm đầu mối phối hợp Sở Giao thông Vận tải huy động các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp các tuyến đường đến khu - cụm công nghiệp; xây dựng các đầu mối giao thông trong hàng rào khu- cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch phát triển từng thời kỳ.

    Theo định hướng quy hoạch, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt tăng trưởng khoảng 13,75%/năm, dự kiến tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế sẽ chiếm khoảng 22,7%; giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp từ 10,8- 11,6%/năm, tập trung hoàn thiện hạ tầng khu - cụm công nghiệp, tạo các điều kiện thuận lợi và cần thiết thu hút phát triển công nghiệp; đến năm 2030, tỉnh sẽ có các ngành công nghiệp với quy mô, cơ cấu hợp lý, phát triển bền vững phù hợp với điều kiện, tiềm năng lợi thế của tỉnh./..

Nguồn: dangcongsan.vn