Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2012

29-11-2012
Trong 11 tháng năm 2012, đã có nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó cao nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,4 tỷ USD, tiếp đến là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD... Với kết quả này, có thể thấy những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã và đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
 
Cà phê một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao

    Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 năm 2012 ước tính đạt 10,2 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 104 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011.

 

    Trong 11 tháng năm nay, một số mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,4 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,9 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,1 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,1 tỷ USD; cà phê đạt 3,3 tỷ USD...

 

    Về thị trường trong 11 tháng qua, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch ước tính đạt 18 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ đạt 17,9 tỷ USD; ASEAN đạt 15,8 tỷ USD; Nhật Bản đạt 11,9 tỷ USD; Trung Quốc đạt 11,2 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 5 tỷ USD...

 

    Đối với nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước tính đạt gần 10,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2012, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt gần 104 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2011.

 

    Trong 11 tháng năm nay, một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm trước là: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,6 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,1 tỷ USD; vải đạt 6,4 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,4 tỷ USD; chất dẻo đạt 4,4 tỷ USD; nguyên phụ liệu dệt, may giày, dép đạt 2,9 tỷ USD...

 

 

    Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2012, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 26,2 tỷ USD. Tiếp đến là ASEAN đạt 19,3 tỷ USD, Hàn Quốc đạt 14,2 tỷ USD, Nhật Bản đạt 10,7 tỷ USD, EU đạt 8 tỷ USD, Hoa Kỳ đạt 4,3 tỷ USD.

 

    Nhập siêu tháng 11 ước tính 50 triệu USD, bằng 0,5% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Tính chung 11 tháng xuất siêu 14 triệu USD, bằng 0,01% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

 

    Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trong 11 tháng tiếp tục được cải thiện đáng kể cho thấy thị trường đang dần hồi phục dù còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc nhập khẩu của nhóm hàng gồm nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị… tăng cao khiến gia tăng sự lo ngại về sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ bên ngoài đối với mặt hàng này. Do đó, các bộ, ngành cần có sự phân tích về cơ cấu mặt hàng để ưu tiên đối với những mặt hàng trực tiếp phục vụ sản xuất, góp phần cải thiện và cân đối cán cân thương mại.

Nguồn: dangcongsan.vn