2 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng

12/03/2018 10:49

Theo số liệu vừa công bố của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2/2018 ước đạt 78,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 179,4 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 31 địa phương thu đạt trên 18% dự toán năm; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Cùng với đó, thu ngân sách từ dầu thô tháng 2 ước đạt 4,85 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng thu đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 16,47 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 2 ước 85,1 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đạt 177,7  nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán năm, bằng 45,5% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 22 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán năm, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2/2018, đã thực hiện phát hành 29,38 nghìn tỷ đồng TPCP (đạt 14% kế hoạch), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán./.

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới