Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

15/06/2019 10:41

Ngày 14/6, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thực hiện Đề án 161 (Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025) và các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN khu vực miền Trung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.