Nhìn lại 4 lần tổng điều tra dân số

16/04/2019 10:06

Sau cuộc tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc TĐT dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc TĐT năm 2019.

Chú thích ảnh

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới