Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

16/05/2019 09:59

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; các chuyên gia trên các lĩnh vực đồng thời là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành viên các Hội đồng tư vấn là những chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, chuyên môn sâu và lý luận thực tiễn về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, dân tộc, phong trào thi đua, vấn đề cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn đã được phát huy, tạo điều kiện. Thành viên các Hội đồng tư vấn thường xuyên quan tâm, tâm huyết với công tác Mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Khẳng định các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi của các chuyên gia sẽ được trân trọng lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu với tinh thần cầu thị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị thành viên các Hội đồng tư vấn tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến vào nội dung, tiêu đề, bố cục của báo cáo chính trị; chủ đề đại hội; đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân, nguyên nhân, kết quả, những hạn chế, yếu kém và các bài học kinh nghiệm...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận sâu hơn về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới; đánh giá, xem xét kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ tới; các tồn tại hạn chế, các vấn đề căn cơ cần tập trung tháo gỡ… để thể hiện Mặt trận là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Tham gia góp ý tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường cho rằng, chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các hoạt động đầy trách nhiệm đã để lại những dấu ấn được Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhiều hoạt động của Mặt trận đã góp phần tạo đồng thuận, làm dịu đi những bức xúc trong xã hội.

Bày tỏ đồng tình với tiêu đề của Đại hội với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, ông Nguyễn Ngọc Minh khẳng định, mục tiêu của Đại hội phải tạo được những cái mới, cần được thể hiện với các xu thế, tình hình mới trong và ngoài nước có nhiều biến động phức tạp khó lường. Ngay trong tình hình nội tại của đất nước cần nhấn mạnh về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, Mặt trận phải thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân và tham gia thực hiện tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân thông qua việc quan tâm, lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị; tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cấp cơ sở, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước.

Đồng tình với dự thảo báo cáo văn kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo nhận định, dự thảo bảo cáo cần sung thêm những đánh giá sát hợp với tình hình tâm tư, nguyện vọng thật của người dân. "Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng cần nêu rõ hai mặt. Nếu chúng ta thừa nhận xã hội Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt về lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế thì có nghĩa là tự trong lòng xã hội đã hình thành một cơ sở của rạn nứt, mất đoàn kết. Vậy phải phân tích rõ tình hình này và có giải pháp", ông Ngô Hữu Thảo đề xuất.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới