Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

27/06/2019 15:01

Chiều 26/6, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự Hội nghị có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; các đồng chí đảng viên là đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các ban, viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu tại Đảng bộ cơ sở Vụ Công tác phía Nam và Chi bộ Vụ công tác miền Trung - Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Theo đó, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 Khóa XII đã hoàn thành công việc đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm tổ chức đại hội Đảng không còn nhiều, vì vậy, các bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần sắp xếp hợp lý công việc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như chuẩn bị tốt Đại hội đảng bộ các cấp. Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, trong đó chuẩn bị kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới