SOM 3: Đợt hội nghị lớn thứ ba của Năm APEC 2017

12-08-2017
Từ 18 - 30/8/2017, tại TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan. Đây là hội nghị SOM thứ tư kể từ đầu năm APEC 2017 và là đợt hội nghị lớn thứ ba của Năm APEC.
 
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia APEC 2017, 
Chủ tịch SOM APEC 2017 chụp ảnh chung với đại diện các nền kinh tế APEC tham dự Hội nghị SOM2.
 

    SOM 3 bao gồm 75 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, kinh tế mạng, phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, tăng trưởng chất lượng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoa học, công nghệ và sáng tạo, chống tham nhũng, y tế, ứng phó tình trạng khẩn cấp, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực tham gia hội nhập kinh tế…

    Trong dịp này, các đại biểu APEC sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt hướng tới triển khai ngày càng cụ thể 4 ưu tiên của Năm APEC 2017 cũng như mục tiêu dài hạn của APEC về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực. Các Ủy ban, Nhóm công tác của APEC cũng sẽ thảo luận hướng các văn kiện trình các Bộ trưởng APEC thông qua, tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung và chương trình của Tuần lễ Cấp cao vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

    Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao sẽ: Chủ trì Hội nghị SOM (29-30/8), Cuộc họp Nhóm Bạn của Chủ tịch về kết nối (26/8); Hội thảo về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội (28/8); Phiên kết luận của Đối thoại cấp SOM về RTAs/FTAs (27/8).

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Cuộc họp cao cấp APEC lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế (23/8).

    Tám Bộ, cơ quan Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban/nhóm công tác của APEC, trong đó có: Bộ Công Thương (Ủy ban thương mại và đầu tư – CTI, Ủy ban Hợp tác kinh tế kỹ thuật - SCE, Đối thoại công nghiệp ô-tô – AD, Đối thoại về hóa chất – CD; Ủy ban quản lý ngân sách); Bộ Ngoại giao (Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC – PSU); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Nhóm chuyên gia về đầu tư – IEG); Bộ Tài chính (Nhóm công tác về thủ tục hải quan -SCCP); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nhóm công tác về ứng phó tình trạng khẩn cấp - EPWG); Bộ Y tế (Nhóm công tác về y tế - HWG); Thanh tra Chính phủ (Nhóm công tác về phòng chống tham nhũng - ACTWG); Bộ Khoa học và Công nghệ (Nhóm công tác Tiêu chuẩn và hợp chuẩn - SCSC).

    Trong dịp này, từ ngày 21-25/8/2017, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì tổ chức Tuần lễ An ninh lương thực trong đó điểm nhấn là Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Đến nay có khoảng 2100 đại biểu quốc tế và trong nước đã đăng ký tham dự, đại diện 21 nền kinh tế thành viên, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), các tổ chức quan sát viên của APEC (ASEAN, PECC, PIF) cùng đại diện một số tổ chức quốc tế và khu vực, giới doanh nghiệp và học giả quốc tế./.

Nguồn: dangcongsan.vn