Trao quyền cho thanh niên vì sự phát triển của đất nước

12-08-2017
“Trao quyền cho thanh niên vì sự phát triển của đất nước” đây là chủ đề được Việt Nam lựa chọn cho Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017.
Quang cảnh buổi đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

    Lễ míttinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 12/8 đã được Liên hợp quốc tại Việt Nam, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/8, tại Hà Nội. Hơn 500 thanh thiếu niên cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế đã tham dự buổi lễ. 

    Lễ míttinh là dịp để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, góp phần vì hòa bình và phát triển bền vững. Tuyên bố về thanh niên trình bày tại lễ míttinh nhấn mạnh thanh niên là nhân tố của sự thay đổi và là người lãnh đạo tương lai. Được tin tưởng, trao quyền và tạo điều kiện, thanh niên sẽ phát triển và thành công. 

    Nói về vai trò của thanh niên, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra nhấn mạnh thanh thiếu niên là những tác nhân để tạo ra sự thay đổi và họ sẽ là những nhà lãnh đạo trong tương lai. Thanh, thiếu niên đóng vai trò rất tích cực, mang lại cảm hứng cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội cũng như hòa bình và phát triển bền vững; cần xem xét nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, hòa bình; ủng hộ sự tham gia của thanh, thiếu niên vào tiến trình phát triển bền vững và sự phát triển xã hội một cách rộng rãi hơn. Đây cũng là chìa khóa cho việc thực thi Chương trình nghị sự 2030 để có thể đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. 

    Theo ông Kamal Malhotra, Việt Nam đang trải qua giai đoạn phân hóa rõ rệt về nhân khẩu và dân số với tỷ lệ thanh niên rất cao, đây là thời kỳ dân số vàng. Theo kết quả điều tra dân số năm 2015, nhóm dân số dưới 29 tuổi chiếm 1/3 tổng dân số là cơ hội để Việt Nam có thể tận dụng một cách kịp thời, lên kế hoạch cho những sự chuyển đổi và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho đất nước, thúc đẩy phát triển xã hội. 

    Chúc mừng Chính phủ Việt Nam về những nỗ lực tăng cường sự tham gia của thanh, thiếu niên trong việc xây dựng chính sách cũng như các khung khổ chính sách liên quan tới thanh, thiếu niên, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đang ngày càng đạt được những mốc quan trọng về phát triển kinh tế, song ông Kamal Malhotra cho rằng, quá trình này đang gặp không ít thách thức. Vì vậy, sự tham gia của thanh, thiếu niên là rất quan trọng. Càng được giáo dục tốt, thanh, thiếu niên sẽ càng quan tâm nhiều hơn các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước, trở thành lực lượng tích cực hơn nữa trong tổ chức, cơ quan, trong xã hội, đóng góp nhiều hơn cho đất nước. 

    Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Việt Nam luôn coi trọng vai trò và sự tham gia của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Thanh niên không chỉ là đối tượng được thụ hưởng mà còn tham gia một cách tích cực trong việc xây dựng chính sách. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã tổ chức nhiều diễn đàn, đối thoại cởi mở với thanh niên, qua đó thanh niên đã được thể hiện ý kiến, tham gia góp ý xây dựng các chính sách. 

    Đối thoại chính sách giữa đại diện thanh niên và các nhà lãnh đạo từ các cơ quan Chính phủ, đối thoại mở về nhu cầu, vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến thanh niên đã làm nổi bật vai trò và đóng góp quan trọng của thanh niên trong quá trình phát triển đất nước. 

    Chia sẻ về những khó khăn phải đối mặt khi được phân công về làm Phó Chủ tịch xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) của Nguyễn Anh Khoa khi “bệnh lạ” (bệnh dày sừng bàn tay, bàn chân) đang hoành hành khiến người dân hết sức hoang mang, hay câu chuyện khởi nghiệp thành công của nữ thanh niên dân tộc Mông – chị Tần Thị Su, tại buổi lễ, đã khuyến khích thanh niên đặt ra cho mình những hoài bão, sáng tạo và cống hiến. 

    Các diễn giả nhấn mạnh vai trò của những nỗ lực tập thể, lưu ý thanh niên rằng không có con đường nào dẫn tới thành công mà không mang đầy chông gai, thử thách. Thất bại sẽ mang lại cho chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm quý báu để tiến tới thành công./. 

Nguồn: vietnamplus.vn