Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

29-03-2014
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chọn chủ đề “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”.
 
Ảnh minh họa

    Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi các Bộ, Ngành, Đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014.

    Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài tới ngày Môi trường thế giới 5/6 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…

    Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

    Mỗi tỉnh, thành phố và Bộ, ngành, Đoàn thể tham gia thực hiện chương trình chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm. Cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh.

    Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

    Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các Bộ, ngành địa phương có thể sử dụng các thông điệp như: Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần chống dịch bệnh; Toàn dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi vệ sinh yêu nước của Bác Hồ; Đảm bảo Nước sạch và vệ sinh môi trường là góp phần xây dựng nông thôn mới; Vì sức khỏe và vẻ đẹp của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng…

Theo chinhphu.vn